Algemene voorwaarden bezoekers

Bij het openen van de locker verklaar je je met onderstaande voorwaarden van entropt B.V. bekend en akkoord:

  • Je bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de spullen in je locker. entropt is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de voorwerpen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Wij zijn te allen tijde bevoegd voorwerpen te weigeren of de locker te openen en de voorwerpen te onderzoeken, ook indien de voorwerpen in een gesloten tas, koffer of dergelijke aan ons zijn toevertrouwd.
  • Wij hebben het recht voorwerpen te weigeren of te vernietigen. Bij gebruik van de locker doe je afstand van eventuele aanspraken op schadevergoeding.
  • Bewaar geen voorwerpen in je locker die een waarde van € 200,00 overtreffen. Wij zijn onder geen beding aansprakelijk voor schade die voornoemd bedrag overtreft.
  • De voorwerpen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden, althans direct na afloop van het evenement, althans na afloop van de periode waarvoor je de locker hebt gehuurd.
  • De voorwerpen worden teruggegeven aan degene die de sleutel/pincode van de betreffende locker kan overdragen of invoeren. Verlies deze dus niet!
  • Bij het verlies of onbruikbaarheid van sleutel of pincode, wordt de betaalde borg ingehouden en worden de voorwerpen alleen afgegeven als je kan bewijzen rechthebbende te zijn. Je krijgt de voorwerpen op zijn vroegst na afloop van het evenement terug.
  • Indien de voorwerpen niet zijn afgehaald binnen de termijn waarvoor de bewaring is overeengekomen, zijn wij bevoegd om de voorwerpen tegen een hoger tarief op te slaan. De kosten komen voor rekening van de gebruiker of de persoon die stelt rechthebbende te zijn.
  • Na drie maanden worden alle niet-opgehaalde voorwerpen vernietigd.
  • Deze voorwaarden zelf ontvangen? Stuur een e-mail naar terms@elockers.nl